Angeren 04-03-2012.
De Jaarvergadering 2011 zit er weer op, en het nieuwe seizoen kan  beginnen.
De vergadering werd goed bezocht, en beslissingen zijn weer genomen.
De leden krijgen de notulen zo gauw mogelijk toegestuurd.