Uitnodiging van de ,,Angerse Oldtimer Club” voor de Algemene Leden Vergadering 2018, 
            op 16 februari 2018 om 20.00 uur in ons clubhuis, “Herberg de letste Stuyver”.
          
U kunt de notulen van de jaarvergadering 2017 per e-mail opvragen met vermelding van u lidmaatschap ‘s
     nummer bij de secretaris   
3morgen@hetnet.nl <mailto:3morgen@hetnet.nl>  of telefonisch 0613189274.
            Komt allen om 19.30 uur, eerst de presentielijst bij binnenkomst tekenen, waarna u wordt 
            verwelkomd met een consumptie munt.
      Agenda.
          
01. Opening door de voorzitter.
            02. Herdenken van onze  overleden clubleden.
            03. Wijzigingen / toevoegingen  aan de agenda.
            04  Ingekomen stukken. 
                  a . Rabobank Clubkas Campagne, u kunt stemmen van dinsdag 15 tot en met woensdag 30 mei 2018.                                                                                    
            05. Goedkeuring van de notulen van de ALV 2017.                                                                           
                  N.B. Heeft u ontvangen bij de uitnodiging Lentekriebels 2017.
            06. Goedkeuring jaarverslag 2017, jaarverslag is bijgevoegd.
            07. Jaarverslag van de penningmeester over 2017.
                  Verslag van de kascontrole, Ap Peters  en Ben Selman 
     08. Kascontrole commissie: aftredend is, Ben Selman Ap Peters blijf nog een jaar.
           Robert Tap was reserve treed nu toe. Nieuwe reserve kascontrole lid aanmelden tijdens de
           vergadering
     09. Bestuursverkiezing, aftredend
secretaris Johan Kuster, en Vicevoorzitter  Rob Puplichuizen beide herkiesbaar.
                  Tegenkandidaten schriftelijk aanmelden tot en met woensdag 14 februari 2018, via
                 
info@angerseoldtimerclub.nl <mailto:info@angerseoldtimerclub.nl> , bij Johan Kuster of Ernst Mahler.
                  N.B. In de statuten van de Angerse Oldtimer Club, kunt u in artikel 10 lezen, hoe de
                  benoeming van bestuursleden statutair beschreven staat.(statuten zijn in uw bezit)
            10. Contributie verhoging.
     11. Clubblad bevindingen, deadline één juni en één december.
      12. Sponsor loting voor interview, geplaats in nieuwe Angerse Oldtimer info.
     13. Evenementen 2018:
             a. Zondag 8 april 2018, opening van ons oldtimerseizoen tijdens de ‘Lentekriebels’ met een  
                  ‘kleine’ rit, verzamelen om 11.30 uur bij ???????, starten om 12.00 uur.
                  Uitleg waar we komen te staan om onze oldtimer(s) ten toon te stellen.
              b. Zondag 6 mei 2018, ,,Bloesemtocht”.
              c. Zondag 24 juni 2018, ‘Kersenfeest Gendt’, nadere inlichtingen Ben Hubers,                         
                  tel.: 0481-423041.
              d. Zondag 8 juli 2018 ,,Midzomertocht”.  
              e. Vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 augustus, 2018 ,,Twee Nachtjes Elders Slapen”,
                 Het organisatie comité  geeft eventueel een toelichting.
             f. Zondag 7 oktober 2018, ,,Snertrit”.
             g. Vrijdag 9 november 2018, contactavond met evaluatie van het afgelopen seizoen.
             h. Vrijdag 4 januari 2019 Nieuwjaars receptie.
      14. Rit uitzetters.
              a. Voor de auto’s.
              b. Voor de tractoren.
              c. Voor de Solexen.
              d. Voor de brommers.
              e. Voor de motorfietsen.
             15. Post rondbrengers.
             16. Rondvraag.
             17. Sluiting.                                  
            
Zoals u ziet een volle agenda, wees a.u.b. op tijd, zodat we om 20.00 uur kunnen beginnen.
      Met een oldtimer groet, het bestuur.