Hallo ,,Angerse Oldtimer Club” leden en vrienden.

Op zondag 8 juli 2018 wordt de ,,Midzomertocht” gereden.
Vanaf 09.30 uur inschrijven in ons clubhuis ,,Herberg De Letste Stuyver” aan de Molenstraat 6 te Angeren.
Zoals u weet, bent u verplicht het inschrijfstrookje in te vullen en op 9 juli a.s. af te geven aan de inschrijftafels.
Gaat u mee, mail of bel tot en met vrijdag 6 juli a.s. naar ons door, want wij moeten bij de pauzeplaats zaterdagmorgen 7 juli a.s., precies opgeven met hoeveel personen we komen, in verband met de consumpties.
Aanmelden via
www.angerseoldtimerclub.nl <http://www.angerseoldtimerclub.nl> of info@angerseoldtimerclub.nl , of telefonisch bij Johan Kuster 06-13189274. En Frits de Wild  026-3257340
U krijgt weer de nodige bescheiden bij het inschrijven, zoals een rallykaart, routebeschrijving en consumptiebonnen.
Alle voertuigen starten circa 10.30 uur, op aanwijzing ven één van de bestuursleden, vanaf het Zahnplein. Eerst de auto’s, dan motoren, bromfietsen en solexen, daarna de tractoren.
Het inschrijfgeld voor leden is € 9,00 en niet leden € 12,00.

NB. Op deze dag is er ook een extra inschrijftafel voor het evenement, ,,Een Nachtje Elders Slapen” op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 augustus a.s.
Bij deze post is een uitnodiging / inschrijfformulier bijgevoegd. 
Huissen
Op dinsdag 31 juli 2018 organiseert Stinase  de Huissensedag.
Op het Alyisiusplein voor de oude school aan de Lange kerkstraat  is ruimte voor ongeveer
15 oude voertuigen bv tractoren. Wilt u daar medewerking aan verlenen?
Eventueel aanleveren kan op maandagavond,
(er is bewaking s'nachts) of dinsdagmorgen uiterlijk  voor 7.00 uur.
Wilt u meer informatie?
U kunt mij telefonisch bereiken op 0630302812 of bij Wim Maters
Tel.
026-3259715
Bij  voorbaat hartelijk dank,
Met vriendelijke groet,
Namens Stinase,
Teunie Kemperman Pors